نمایندگی و خدمات پس از فروش تعمیرات گوشی هواوی، تبلت هواوی

سوییچ آنتن و قطعات مسیر آنتن گوشی هواوی چک گردد سپس آى سى pf تعویض گردد.

المانها و فیلترهاى مدار 4G  گوشی هواوی تعویض شود.

در برخی اوقات مشکل می تواند از آی سی بیس باند  گوشی هواوی نیز باشد. ابتدا منوى تنظیمات شبکه چک گردد سپس کادر آنتن و محل اتصال آن به برد چک شود. مقره آنتن هوایى را چک کنید. المانهاى مسیر کادر آنتن چک شود و در انتها مدار آنتن ریبال گردد.

ابتدا با ارسال کد *#06# بررسی کنید که گوشی هواوی سریال دارد یا خیر. در صورت نداشتن سریال ابتدا باید مشکل را نرم افزاری حل کرد. اگر مشکل با نرم افزاری حل نشود می تواند از ای سی بیس باند یا ای سی هارد نیز باشد.
بهتر است سوییچ آنتن نیز چک گردد سپس آى سى pf و در انتها آى سى rf را در صورت عدم رفع مشکل تعویض نمایید.

در بعضى از گوشی های هواوی ممکن است ایراد نرم افزارى باشد در غیر اینصورت فیلترهاى مدار آنتن و آى سى rf را چک کنید آی سی بیس باند چک گردد.

فیلترهاى مدار آنتنگوشی هواوی تعویض شود.

المانها و فیلترهاى مدار 3G گوشی هواوی تعویض گردد.

ابتدا کادر آنتن گوشی هواوی و محل اتصال آن به برد چک شود سپس مقره آنتن هوائى تست شود و مدار آنتن را ریبال نمایید.

المانها و فیلتر هاى مدار 2G گوشی هواوی تعویض بشود.

2.9/5 (7 رای)
ارسال نظر
verification
واتسآپتماس با ما