نمایندگی و خدمات پس از فروش هواوی، تعمیرات تخصصی گوشی هواوی، تبلت هواوی

ابتدا از سالم بودن ممورى گوشی هواوی اطمینان حاصل کنید. سپس سوکت ممورى چک شود درصورت برطرف نشدن ایراد، قطعات مسیر ممورى کارت و آى سى درایور گوشی هواوی تعویض نمایید.

سوکت ممورى گوشی هواوی تعویض شود.

ابتدا گوشی هواوی را با یک ممورى دیگر چک کنید. ادر صورتی که مشکل رفع نشد، آنرا فلش نمایید.

سوکت ممورى گوشی هواوی تعمیر یا تعویض شود.

سوکت ممورى  گوشی هواوی تعویض شود.

اکثر گوشی های هواوی مقدار حجمى که از ممورى ساپورت میکنند، محدود است. احتمالا گوشی هواوی قدرت ساپورت رم 64 را ندارد.