نمایندگی و خدمات پس از فروش تعمیرات گوشی هواوی، تبلت هواوی

ابتدا میکروفون گوشی هواوی تعویض شود سپس قطعات مدار میکروفون و آى سى درایور تعویض شود.

ابتدا میکروفون گوشی هواوی تعویض شود سپس قطعات مسیر آن و آى سى درایور چک شود. این ایراد میتواند از مدار آنتن گوشی هواوی باشد.

میکروفون گوشی هواوی تعویض شود.

ابتدا محل عبور صدا تا میکروفون گوشی هواوی را تمیز نمایید. درصورت برطرف نشدن میکروفون را تعویض کنید. سپس قطعات مسیر میکروفون و آى سى درایور گوشی هواوی تعویض کنید.

4.0/5 (2 رای)
ارسال نظر
verification